Historia Koła

 

Początki koła Łowieckiego "Artemida" były trudne: było tylko trzech założycieli, brakowało miejsca do polowania. Wielkim marzeniem Kol. Zbigniewa Trzosa było dołączenie do grona myśliwych i założenie nowego koła. Na efekty jego starań nie trzeba było długo czekać. W 1960 r., Kol. Trzos wraz z Kol. Janem Szulczykiem i Stefanem Buszowskim, założyli koło łowieckie.
Pierwszymi jego członkami byli: Mieczysław Pydyszewski, Jerzy Noskiewicz, Izydor Brzeziński (1963 r.) oraz koledzy: Kobylański, Korbel i Niewiadomski. W miarę upływu czasu, koło rozrastało się, przybywali nowi członkowie m.in. koledzy: Albert Supstych, Lech Łuczak, Kazimierz Matys oraz kolega Glura, kolega Swoboda, kolega Pisula. Przez pierwsze dwa lata, koło nie miało przydzielonego obwodu łowieckiego (na początku zadowalano się strzelaniem wron wokół wysypisk). Jednak wytrwałość i cierpliwość optaciły się. W 1962 roku myśliwym z KŁ "Artemida" przydzielono tereny obecnego obwodu - okolice Nowogródka Pomorskiego pod Gorzowem Wlkp. Choć upragniony, był to niestety rejon opustoszały ze zwierzyny -rabunkowo polowała tu armia radziecka. Dzisiaj urok łowiska stanowi malownicze położenie na pagórkowatym obrzeżu Puszczy Barlineckiej, różnorodność drzewostanu lasów mieszanych i teren obfitujący w cieki wodne oraz leśne jeziora. Obwód liczy 7.912 ha w tym 4 709 ha lasów. Jego bogactwem są następujące gatunki zwierzyny: jelenie, sarny, dziki oraz w mniejszej ilości kaczki i gęsi. Urozmaiceniem myśliwskich zasiadek jest obserwacja zwierząt chronionych, do których należą wydry, orły bieliki, kormorany i kruki.
W pierwszych latach istnienia koła, wielkość odstrzału zwierzyny była niewielka, np. w 1966 : 1 byk, 2 łanie, 4 rogacze, 6 kóz 1 6 dzików. Po dziesięciu latach od założenia koła (w roku 1970) strzelono w sezonie: 2 byki, 5 łań, 4 kozły, 9 kóz i 8 dzików. Obecnie pozyskanie zwierzyny w sezonie łowieckim, jest imponujące w stosunku do pierwszych lat działalności: 50 jeleni, 80 saren i 150 dzików.
Przez ponad 55 lat działalności przez koło przewinęło się wielu myśliwych, wielu z nich odeszło do Krainy Wiecznych Łowów. Obecnie koło "Artemida", mające swą siedzibę w Szczecinie, liczy 28 członków, w tym 11 selekcjonerów, oraz 5 kandydatów. Część myśliwych to mieszkańcy Szczecina, dojeżdżający do łowiska ok. 100 km, pozostali pochodzą z okolic Gorzowa Wlkp. Najstarszym członkiem koła jest Kolega Lech Łuczak.

Pomimo codziennych trudności (w tym finansowych), w kole panuje dobra koleżeńska atmosfera, sprzyjająca wspólnym pracom społecznym, spotkaniom towarzyskim podczas polowań. Organizowane są co roku polowania dewizowe, z których się koło w znacznej mierze utrzymuje.
W dniu Św. Huberta 2010 roku, obchodzono uroczyście rocznicę 50-lecia. Koło Łowieckie "Artemida" rozpoczęto kolejną dekadę swej działalności patrząc optymistycznie w przyszłość PZŁ. Aby się to spełniło, kładziony jest duży nacisk na szkolenie młodych adeptów łowiectwa.

Tak było podczas polowania na zająca (lata 70-te)    
     -


 Kol. P. Kaczmarski z oryginalnym trofeum
[Do góry]

xml

2015-08-10

Polowanie zbiorowe "na pióro"

Zarząd Koła Artemida informuje, iż dnia 15 sierpnia 2015 odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo. Zbiórka o godzinie 3.30 w siedzibie koła w Golinie. 

2011-10-08

Terminy polowań 2011/2012

w imieniu Zarządu Koła łowieckiego “Artemida” informuję o następujących terminach polowań zbiorowych: 1. w dniach: 26-27.11.2011 – zbiorowe z udziałem obcokrajowców godz. 7.00 2. w dniu: 05.11.2011 – zbiorowe „Hubertowskie” godz. 7.00 3  »

2010-10-26

Terminarz polowań zbiorowych 2010/2011

Zarząd Koła łowieckiego "Artemida" informuje o terminie polowań zbiorowych 2010/2011:  »

2010-09-28

Zebranie członków Koła 02-10-2010

Zarząd Koła Łowieckiego Artemida zaprasza wszystkich Kolegów myśliwych na zebranie, które odbędzie się dnia 02-10-2010 (sobota) o godzinie 9.00 w świetlicy Kola w Golinie.  »

starsze wiadomości...

Ostatnio dodane do galerii:

 

Uroczystość wręczenia sztandaru 06-11-2010

 

 

polowanie hubertowskie 07-11-2009

migawki z łowiska - czy rozpoznacie te miejsca?

polowanie wigilijne 19-12-2009

polowanie zbiorowe 28-11-2009

zdjęcia "historyczne" od Kol. Szulczyka

polowanie dewizowe 09, 10 I 2010

"nowe stare" fotki od Kol. Supstycha

"nowe" fotki od Kol. A.Matysa